Xx
xX FPA NEDERLAND  logo FPA
xX FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION
Voor consumenten, professionals en leden
xX
xX x Algemeen x x x x Leden x x x x
X HOME INFORMATIE LIFE EVENTS   ZOEK EEN PLANNER
LID WORDEN MASTERCLASSES CONTACT
xX x x x
xX x x x x x x x x x x x
X
Bij de meest belangrijke gebeurtenissen in uw leven
is de hulp en begeleiding van een financieel planner erg belangrijk. Er verandert veel in uw persoonlijke situatie en dat heeft zijn weerslag op alle deelgebieden van de financiele planning. De meest voorkomende Life Events zijn:

Samenwonen, trouwen en scheiden
Als u gaat samenwonen of trouwen dan is het zaak om goede afspraken te maken over de kosten van de huishouding en de verdeling van het vermogen. Ook spelen vraagstukken met betrekking tot uw pensioenregeling (nabestaandenpensioen), begunstiging van levensverzekeringen en tenaamstelling van vermogensbestanddelen zoals bijvoorbeeld een eigen woning of juist een grote schuld. Een financieel plan biedt uitkomst. Daarin wordt uw inkomens- en vermogenspositie geanalyseerd, zodat u een goed onderbouwde keuze kunt maken voor de samenlevingsvorm en de eventuele voorwaarden die u voorafgaand op kunt laten stellen.

Voor scheiden geldt natuurlijk precies het tegenovergestelde. Ook dan zijn er veel aandachtspunten zoals het aanpassen van uw testament, het wijzigen van de begunstiging van uw levensverzekering en de verdeling van de boedel om maar een paar voorbeelden te noemen. De uitvoering daarvan is vrij eenvoudig. De stap ernaartoe niet. Daarmee kan de financieel planner u goed van dienst zijn.

Eigen woning kopen
Het kopen van een eigen woning is een gebeurtenis met een zeer grote impact op uw financiele positie. Het is vaak uw grootste bezit maar tevens uw grootste schuld. Met de ingewikkelde fiscale regelgeving omtrent de eigen woning en de grote gevolgen van een eenmaal ingeslagen weg, is het zeer aan te raden u goed te laten begeleiden door een financieel expert met verstand van zaken. Met een adviseur van FPA Nederland bent u verzekerd van een goed (onafhankelijk) advies dat volgens de laatste stand van zaken wordt opgesteld. 

Nieuwe baan
Of u nu voor het eerst toetreedt tot de arbeidsmarkt of al een paar keer veranderd bent van baan, u staat voor een aantal beslissingen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor uw financiele situatie. Denk alleen maar aan het deelnemen aan de pensioenregeling of vraagstukken over waardeoverdracht of niet. Een hoger inkomen brengt ook veranderingen op fiscaal gebied met zich mee, waardoor uw financiele situatie wellicht opnieuw ingericht moet worden. Een financieel planner kan u helpen de gevolgen inzichtelijk te maken waardoor u goed beslagen ten ijs komt. 

Werkloosheid

Twee onderwerpen die te maken hebben met werkloosheid zijn de ontslagvergoeding en de werkloosheidsuitkering. U gaat onzekere tijden tegemoet als u ontslagen bent. Veel uitgaven kunt u niet meer doen, maar 1 uitgave is wel belangrijk in deze onzekere tijden en dat zijn de kosten voor een goed advies van een FPA adviseur. Een lager inkomen betekent lagere fiscale voordelen, een lager netto besteedbaar inkomen en een herorientatie op uw budget. Ten aanzien van de ontslagvergoeding spelen veel - recent gewijzigde - regels die fiscale en juridische gevolgen met zich meebrengen. Kortom, ook in deze situatie is een financieel plan onontbeerlijk.

Pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden van de partner
Bij pensioen denkt de gemiddelde Nederlander aan zijn ouderdomspensioen. Dat is een saai onderwerp en bovendien ver weg, zodat er - ten onrechte - onvoldoende prioriteit aan gegeven wordt. Naast uw ouderdomspensioen bent u echter ook verzekerd voor het risico bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Die risicos hadden zich gisteren voor kunnen doen en zeg eens eerlijk: weet u hoe  hoog het inkomen is dat uw partner ter beschikking heeft als u er niet meer zou zijn? Kan hij of zij in de woning blijven wonen en de vaste lasten blijven betalen? Een financieel planner brengt deze risicos  in kaart en kan aangeven wat het te verwachten netto besteedbaar inkomen is in die specifieke situaties, zodat u weet waar u aan toe bent als die situatie zich onverhoopt aandient.

Vermogen opbouwen
Het opbouwen van vermogen kent vele verschijningsvormen: sparen, beleggen, de eigen woning, levensverzekeringen, lijfrenteverzekeringen, tweede woning (al dan niet in het buitenland) etc. Elke categorie kent zijn eigen voor- en nadelen. Denk daarbij aan kosten, flexibiliteit en courantheid van het vermogen. Bovendien behoeft een goed vermogensplan periodiek onderhoud. Door de wisselende rendementen verandert de verhouding tussen de verschillende vermogensbestanddelen continu. Door dit weer in balans te brengen met hulp van uw financieel planner, bent u verzekerd van een goed en up-to-date vermogensplan.

Gezinsuitbreiding
Gezinsuitbreiding is bij uitstek de meest emotionele gebeurtenis. Toch moet u ook bij de 'zakelijke' gevolgen stilstaan: eventuele erkenning van uw kind, aanpassing van uw testament (denk aan de voogdijclausule en de bewindclausule bij grotere vermogens), de fiscale gevolgen en de budgettaire gevolgen. Ook hier kan de financieel planner uw financiele, fiscale en juridische positie goed in kaart brengen en de aandachtspunten definieren. Zo kunt u zich met een gerust hart voorbereiden op de komst van uw kind. 

Erven en schenken
Dit onderdeel valt uiteen in een aantal onderwerpen:
- uw eigen testament
- het testament van een ander (als u benoemd bent tot executeur)
- schenken

Om te weten wat u kunt schenken of wat u wilt laten vererven (testament) moet u eerst in beeld hebben wat uw vermogenspositie precies is en hoe dat het beste naar de volgende generatie over kan worden gedaan. Soms is het zelfs noodzakelijk om per vermogensbestanddeel een andere weg te kiezen. De financieel planner brengt uw vermogenspositie in kaart en doet concrete aanbevelingen. Dat kan in de vorm van een schenkingsplan maar ook met advies over de (her-)inrichting van uw testament. Daarbij houdt hij ook rekening met een eventuele opname in een verzorgingstehuis waar een eigen bijdrage voor verlangd wordt. Het is daarom zaak dat u op tijd uw zaakjes geregeld heeft.


fotolifeevents.png
X
X
Publicaties door onze leden

XX
X
X
X
X
X
XX X X X
X Meer weten?
Bent u geinteresseerd in onze vereniging, onze leden of heeft u een specifieke vraag?  
Stuur een email of bel ons op 085 - 201 65 47 voor meer informatie.
X
XX X X X X X X X X X X X
X FPA Nederland | Secretariaat: Prolkade 8 | 2431 AK NOORDEN  | www.fpanederland.com | info@fpanederland.com | 085 201 65 47 
XX X X X X X X X X X X X
X
sleutelwoorden woning